Informace o mně

 

Přání je otcem myšlenky, opakování je matkou moudrosti.

Přála jsem si rodinu – a muže, který se se mnou podělí o práci s dětmi i s domácností. Abych já se s ním mohla podělit o finanční zabezpečení rodiny.

Mám ekonomické vzdělání a tak od prvních zmínek o MLM, které se ke mně dostaly, krystalizuje mé přání vydělat si na živobytí tímto způsobem. A samozřejmě si tím zajistit reziduální příjem na důchod. Chci tu být alespoň do 105 let, což znamená být v důchodu hodně, hodně dlouho.

Založila jsem rodinu dvakrát, dvakrát se mi podařilo mít tři syny. To znamená hodně svátků, narozenin, vánočních dárků; taky hodně koníčků a potřeb, školních i osobních. A do budoucna šanci na hodně, hodně vnoučat.

Co mě nezabije, to mě posílí.

Vždycky mě zajímaly vztahy mezi lidmi, interakce mezi muži a ženami. Fascinoval mě obor psychologie a komunikace. Několikrát jsem si sáhla na dno, několikrát jsem si vyčtené ověřila vlastními chybami v praxi. Co dnešní společnosti chybí, je právě nedostatek komunikace, mnohdy chybná interpretace slyšeného. Zájemcům mohu poskytnout rady a doporučení v krizových životních situacích.

 

Změna je život, život je pes, pes je nejlepší přítel člověka. Změna je nejlepší přítel člověka.

Mnozí lidé si přejí něco ve svém životě změnit, málokdo je však ochoten o změnu usilovat, na změně pracovat a přijmout změněnou skutečnost se vším, co přinesla.

Člověk si musí dát pozor, co si přeje – přání se mohou splnit. Pokud si přejete ve svém životě něco změnit, jsem tu pro vás. Stravovací návyky, vyšší příjmy, změnu kvadrantu, osobní růst, podnikání přes internet, rozvoj komunikace. A pokud vám změna přinese něco víc nebo něco jiného, než jste si představovali, i potom jsem tu pro vás. Stačí si říct

Jsem tu pro lidi, kteří dospěli ke změně

Dospělý člověk je ten, který k něčemu dospěl. Život je komplex, abychom jej žili a prožívali, potřebujeme tělo, které nám bude hodně dlouho sloužit, protože ať se přestěhujeme kamkoliv, ať se stýkáme s kýmkoliv, naše tělo je jediné obydlí, které máme na celý život. Aby nám sloužilo dobře, musíme se o něj starat. Musíme mu dodávat výživu, tekutiny, dobrou náladu (i ta je pro správné fungování těla potřebná), potřebujeme udržet tělo v kondici. A abychom měli na to, co vše potřebujeme tělu dodat, potřebujeme také dostatečný přísun oběživa.

Pro čtenáře mých blogů

Často mě inspirují moji synové. A protože jsem se vdávala dvakrát, mohlo by neustálé popisování, o kterém z nich je vlastně řeč, působit únavně. Přijala jsem tedy nápad mého druhorozeného, inspiraci z filmu Hvězdný prach. Najdete-li tedy v textu Primuse, Sekunda nebo Tercia, jsou to prvorozený, druhý a třetí syn z prvního manželství, dohromady pak synové z minulého století. V tomto století se narodili Quartus, Qintus a Sextus, první, druhý a třetí syn z druhého manželství.