Honor

Bohyně cti. Římská. Personifikovala občanskou čest. Římané ji uctívali společně s další velmi obdivovanou ctností „statečností“ (zejména vojenskou), kterou zosobňovala bohyně Virtus, s níž Honor sdílela chrám v Římě (Templum Honoris et Virtutis). Samostatnou svatyní měla stejně jako bohyně Virtus za Kapenskou branou.